Erelidmaatschap Prof. Dr. Nico van Straalen

We zijn blij om mee te mogen delen dat Prof. Dr. Nico van Straalen is benoemd tot erelid van faculteitsvereniging Gyrinus natans. Nico heeft zich enorm ingezet voor Gyrinus natans. Hij is al erg lang lid, gedurende die tijd is hij professor geworden en heeft zo vele van onze leden les gegeven. Hij heeft bijzondere inzet getoond voor zowel de faculteit als het onderwijs. We zijn hem erg dankbaar voor zijn betrokkenheid en wensen hem veel geluk tijdens zijn emeritaat. We hopen dat we hem nog regelmatig zullen zien bij activiteiten.

Liefs,

Het 65e bestuur der faculteitsvereniging Gyrinus natans