Erelidmaatschap Willem Reijnders

Wij zijn blij om iedereen mee te mogen delen dat Willem Reijnders tot erelid is benoemd van faculteitsvereniging Gyrinus natans. Willem heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging; als organisator van activiteiten, als steun voor de keuken en als raadpersoon voor het bestuur. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet en wensen hem veel plezier in zijn welverdiende pensioen.

Liefs,

Het 64ste bestuur der faculteitsvereniging Gyrinus natans