HALV

Beste leden,

De Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) 2018-2019 van  Gyrinus natans zal plaatsvinden. De HALV begint om 17:00 uur en eindigt uiterlijk om 22:00 uur. Rond 19:00 uur wordt de vergadering geschorst en wordt er een maaltijd geserveerd. Als er na de vergadering nog tijd overblijft, zal er een borrel in De Tegenstelling zijn om alle aanwezigen te bedanken voor hun aandacht.

Het doel van de ALV is om een beter inzicht te geven in de huidige staat van de vereniging. Het bestuur van Gyrinus natans vraagt jullie om deze Algemene Vergadering bij te wonen. We zouden het erg op prijs stellen als je daar aanwezig bent. Op die manier kunt je als lid je mogelijke feedback geven en onder de aandacht brengen wat jij belangrijk vindt.

Liefs,

Het 66e bestuur
2018-2019