2012-2013

Het 60e bestuur der Gyrinus natans bestaat uit:

Voorzitter – Jasper Molleman (*protected email*)
Secretaris – Stijn Hogervorst (*protected email*)
Penningmeester – Inge Dierx (*protected email*)
Vicevoorzitter/Public Relations – David Mientjes (*protected email*)
Commissaris Activiteiten – Robyn Rexwinkel (*protected email*)
Commissaris Onderwijs – Sandra van der Nat (*protected email*)
Commissaris Tegenstelling – Thomas Braam (*protected email*)

Boven: Thomas Braam, Jasper Molleman, Stijn Hogervorst, David Mientjes
Onder: Sandra van der Nat, Inge Dierx, Robyn Rexwinkel