Historicie

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dit een vrij nieuwe commissie van Gyrinus natans. De Historicie is in het leven geroepen om de geschiedenis van de vereniging vast te leggen voor alle komende leden. De commissie zal zich richten op het archiveren van allerlei zaken waaronder het verenigingsblad de Natator en leuke verhalen. Daarnaast zullen ook de oude archieven flink onder handen genomen worden.

Er is dus enorm veel te doen binnen de Historicie en nieuwe leden zijn altijd welkom. Als je hierover meer informatie wilt kun je altijd even mailen naar: ln.su1550308745niryg1550308745@ofni1550308745

Contact: ln.su1550308745niryg1550308745@eici1550308745rotsi1550308745h1550308745

commissiefoto Historicie