Buluitreiking Bachelors Biomedische Wetenschappen en Gezondheid & Leven

Het 61e bestuur der faculteitsvereniging Gyrinus natans feliciteert de volgende personen met het behalen van hun diploma.

Bachelor Biomedische Wetenschappen

Ernst Bank
Tcie
ITcie
Mediacie
Onderwijscie

Glenn Groenewegen
Alcoholaat
Mediacie

Babs Hagendoorn
Sportcie
Historicie

Helen Gosselt
Feestcie

Wietske Pieters
Feestcie
Mediacie

Lara Konijnenberg
Feestcie

Yvonne de Gier
Ouderdagcie

Wilem Pieter Duvekot
Commissaris Activiteiten 11-12
Ouderdagcie
Excurcie
Lustrumcie

 

 

Bachelor Gezondheid & Leven

Renske de Beyer
Lustrumcie

Anke Wiericx
Penningmeester 11-12
Alcoholaat
Excurcie
Historicie
Lustrumcie

Tessa Clement
Voorzitter 10-11
Feestcie
TOR

Sylvia Gerritsen
Kampcie
Mediacie
Lustrumcie

Jasper van Haaren
Voorzitter 11-12
TOR

Myrthe Timmermans
Mediacie
Kampcie
Lustrumcie