Kandidaats Algemene Ledenvergadering

Lieve leden,

Op dinsdag 21 mei 2019 zal de Kandidaats Algemene Ledenvergadering (ALV) van Gyrinus natans plaatsvinden. Tijdens deze ALV zal het bestuur 2019-2020 bekend worden. De ALV begint om 17.00 uur en is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen in de collegezaal D107. Rond 19.00 uur zal de ALV even geschorst worden en krijgt iedereen een gratis maaltijd. Als er tijd over is, zal er na de ALV een borrel plaatsvinden in de Tegenstelling om alle aanwezigen te bedanken.

De ALV is bedoeld om de leden een beter inzicht te geven in de stand van zaken binnen de vereniging. Het bestuur van Gyrinus natans nodigt je bij deze van harte uit om deze ALV bij te wonen. Wij stellen het zeer op prijs als jij hierbij aanwezig bent. Op deze manier kun je als lid jouw eventuele feedback en punten die je belangrijk acht, kenbaar maken. Tot dan!

Liefs,

Bestuur 2018-2019