Employee Borrel

Medewerkersborrel

Op dinsdag 1 maart organiseert Gyrinus natans weer een medewerkersborrel. Nu de Tegenstelling (D-103) weer open mag zijn wij verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen in onze geliefde bar. Daarom zijn alle medewerkers van de faculteit der Bètawetenschappen van harte uitgenodigd om te komen borrelen van 17:00 tot ongeveer 20:00 uur. Wij zullen zorgen voor wat hapjes en natuurlijk ook drankjes. Hopelijk zien we jullie allemaal op 1 maart!

Employee Drinks

On Tuesday the 1st of March, Gyrinus natans will once again host an Employee drink. Now that the Tegenstelling (D-103) is allowed to open again, we are delighted to welcome you back to our beloved bar. Therefore, all employees of the Faculty of Science are invited to come and have a drink from 17:00 until about 20:00. We will provide some snacks and of course drinks. Hope to see you all on the 1st of March!

Groetjes/Greetings,

Het 69ste bestuur/The 69th board