Het Bestuur

Het Bestuur van Gyrinus natans bestaat uit een aantal enthousiaste studenten. Er zijn verschillende functies binnen het Bestuur die deze studenten vervullen. Allereerst is er het “dagelijks bestuur”, bestaande uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. De overige functies zijn Vicevoorzitter, Commissaris Activiteiten, Commissaris Onderwijs, Commissaris Public Relations en Commissaris Tegenstelling. Elke functie heeft zijn eigen specifieke taken. Daarnaast is er nog een aantal losse taken die worden verdeeld over de bestuursleden, zoals de verzorging van onze dieren en de koffierekening.

Het voltallige Bestuur vergadert in principe elke week op een afgesproken dag. Notulen van deze bestuursvergaderingen krijgen de leden via email toegestuurd.

Voor vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen kan je terecht bij het Bestuur. Dit kan ook via het e-mailadres ln.su1718728094niryg1718728094@ofni1718728094.

Lijkt het je leuk om plaats te nemen in het Bestuur, en zo veel ervaring op te doen? Neem dan contact op met de huidige bestuursleden. We zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om onze vereniging te helpen!

Het huidige bestuur van Gyrinus natans

Het bestuur van Gyrinus natans heeft als taak het draaiende houden van de vereniging. Deze taak tracht zij te vervullen door het in het leven roepen van commissies of door het waar nodig aansporen van commissies.

Het 71ste Bestuur der faculteitsvereniging Gyrinus natans bestaat uit:

Voorzitter – Ece Aslan
Secretaris – Bruce Pélissier
Penningmeester – Isabel Pieters
Vice-voorzitter & Commissaris Tegenstelling – Stella van der Wal
Commissaris Activiteiten – Terra van den Pol
Commissaris Onderwijs & Commissaris Public Relations – Clara Pohlen

 

Vragen/opmerkingen/suggesties?

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over het door ons gevoerde beleid, kun je altijd mailen naar ln.su1718728094niryg1718728094@ofni1718728094. Wij zullen je mail dan bespreken in onze wekelijkse vergadering.
Je kunt natuurlijk ook langslopen in de bestuurskamer P022 in het W&N gebouw van de VU.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 020-5987216 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00)