1999-2000

Saskia de Vente Voorzitter
Daniël Wunderink Vice-voorzitter
Marleen de Kanter Secretaris
Elske Kusters Penningmeester
Thirza Ras Commissaris Activiteiten
Tinco Brouwer Commissaris Techniek