2002-2003

Jeroen de Munter Voorzitter
Mels Lodder Vice-voorzitter + Commissaris Boeken
Martijn van Roovert Secretaris
Edwin Ran Penningmeester
Marie Louise Hagenbeek Commissaris Activiteiten
Martien Kuijer Commissaris Stelling
Tinco Brouwer Commissaris Techniek