2006-2007

Inge Anthonisse Voorzitter
Janneke Ravenek Vice-voorzitter
Margreet van Marle Secretaris
Maartje Groot Penningmeester
Jeroen Castricum Commissaris Activiteiten
Marcel Deken Commissaris Onderwijs
Tinco Brouwer Commissaris Techniek
Oscar Franken Commissaris Tegenstelling