2008-2009

Bestuur 2008-2009:

  • Voorzitter: Birk Frankvoort
  • Secretaris: Renske Voorn
  • Penningmeester: Marit de Groot
  • Vicevoorzitter: Marleen Alink
  • Commissaris Activiteiten: Petra van Rijswijk
  • Commissaris Onderwijs: Emma de Ruiter
  • Commissaris Publick Relations: Fenne Riemslagh
  • Commissaris Tegenstelling: Bart van Wijk