2008-2009

The 56th board of Gyrinus natans consists of:

  • Chairman: Birk Frankvoort
  • Secretary: Renske Voorn
  • Treasurer: Marit de Groot
  • Vice-Chairman: Marleen Alink
  • Commissioner of Activities: Petra van Rijswijk
  • Commissioner of Education: Emma de Ruiter
  • Commissioner of Public Relations: Fenne Riemslagh
  • Commissioner of the Tegenstelling: Bart van Wijk