Commissies

Gyrinus natans kent een groot aantal commissies. Elke commissie bestaat uit actieve leden van de vereniging die graag iets extra’s doen voor de vereniging, door het organiseren van activiteiten.

In het begin van het studiejaar is er de mogelijkheid om te solliciteren voor een commissie.

Hier volgt een overzicht van alle commissies binnen Gyrinus:

Daarnaast heeft Gyrinus drie commissies die het Bestuur advies geven:

  • TOR, het adviesorgaan van de vereniging
  • Kascie, de kascontrolecommissie
  • Kandidatencie, werft bestuurskandidaten en stelt een kandidaatsbestuur samen