Historicie

Gyrinus heeft een enorm archief, dat jarenlang heeft liggen te verstoffen. Het was een taak van het bestuur om dit bij te houden, maar praktisch werd er niks mee gedaan. Daarom werd er door een groep vrouwen besloten de Historicie op te richten. Meerdere keren per jaar trekken wij als nu zeskoppige commissie de kelder in, een tafel wordt ergens vandaan gehaald, stoelen uit het bestuurshok, stokbrood en kruidenboter op tafel en de kast gaat open. Iedereen krijgt zijn taak en begint te lezen, te sorteren en de leuke dingen op te schrijven. Eens in de zoveel tijd hoor je iemand lachen en komt er weer een korte anekdote naar boven uit bestuursnotulen, zoals “Het feest was echt heel leuk” en dan schuin eronder (alleen voor bestuur) “Er was niks aan.” Of er wordt opeens heel hard gelachen door meerdere mensen, want een prachtige foto uit de 90’s komt naar boven “Dat mensen er zo bij liepen” of “Dat komkommersjoelen, werd dat toen ook al gedaan”. Want ja, we hebben in ieder geval foto’s uit 1998 teruggevonden waarop al tijdens de introductieweek al gekomkommersjoeld werd. Inmiddels is (oké op het moment van schrijven nog niet, maar als je dit leest hopelijk wel) het hele archief gelezen. Want ja, we hebben echt veel. De notulen van de stichtingsvergadering van, zoals iedereen weet, 22 oktober 1953, de keuze voor de naam Gyrinus natans (ja, we hadden bijna sv IJsvogel geheten), de oprichting van commissies (shout-out naar de Polkie, de politieke commissie), de oprichting van Uilenstede (voorkomen moest worden dat de studentenhuizen zich zouden gaan ontwikkelen tot sociale eenheden met een eigen gezelligheidsleven), wanneer de eerste Cosmopolitan binnenkwam (2008) of de aanschaf van een tosti-ijzer (voor 200 euro, want “400 euro voor de Stelling was teveel geld”). Zoals in het echte leven, in de Circle of Life, zijn er up’s en down’s, groei-bloei-verval. Zo ook bij Gyrinus natans. Zo zitten we nu boven de 1000 leden, maar dat was enkele jaren geleden wel anders. In 1980 móest het 200e lid binnengehaald worden, anders zou onze prachtige vereniging opgeheven worden. Gelukkig is dat niet gebeurd. Op dat onze vereniging nog jaren mag blijven bestaan, of zoals Het Jonge Drankgezelschap anno 1955 zei: Bibamus zei de Pater, liever wijn dan water!

Contact: ln.su1716946763niryg1716946763@eici1716946763rotsi1716946763h1716946763