Onderwijscie

Sinds 2007 is de Onderwijscie actief. De Onderwijscie is de commissie die de leden van Gyrinus natans onderwijsgerelateerde activiteiten aanbiedt. Tussen het studeren en allerlei andere activiteiten van Gyrinus organiseert de Onderwijscie activiteiten zoals: keverlezingen, bedrijfsbezoeken, debatten, de ouderdag en studentlezingen.

Keverlezingen
Misschien wel de meest bekende activiteit van de Onderwijscie: de keverlezingen. Dit zijn lezingen, omgedoopt tot keverlezingen door hoogleraar dierecologie Nico van Straalen, waarbij sprekers van de VU en buiten de VU gedurende een uur over een bepaald onderwerp vertellen. Door deze lezingen wordt er aan de studenten, naast de kennis die wordt opgedaan tijdens het studeren van biologie of biomedische wetenschappen, extra inkijk gegeven in diverse onderwerpen binnen de levenswetenschappen. Dit kan zowel verbredend, als ook verdiepend zijn. De meest succesvolle lezing in het recente verleden is de lezing van september 2017 over “Criminaliteit en het brein” gegeven door Dick Swaab. Met een nagenoeg volledig gevulde collegezaal (WN-D107) heeft Dick Swaab ons laten zien dat
hersenonderzoek veel verder gaat dan bijvoorbeeld de actiepotentialen, het geheugen en het laten bewegen van het lichaam. In een rechtszaak kan de zwaarte van de straf namelijk afhangen van de geestelijke gezondheid. Ook hebben jonge verwaarloosde kinderen een kleiner hersenvolume dan leeftijdsgenoten, dit tekort kunnen zij nooit meer terugwinnen in hun toekomst! Kortom, allerlei onderwerpen met nieuwe inzichten gegeven door mensen die hun passie bij deze onderwerpen hebben liggen.

Bedrijfsbezoeken
Om studenten voor te bereiden op wat er na hun studie aan mogelijkheden zijn, organiseert de Onderwijscie de bedrijfsbezoeken. Hierbij worden er tweemaal per studiejaar, voor zowel biologen als biomedici, een bezoek gelegd aan bijvoorbeeld Sanquin (de bloedbank), Nederlands Kanker Instituut (NKI), Enza Zaden, Koppert (biologische gewasbescherming), CNCR (Center of Neurogenomics and Cognitive Research), Spinoza Centre for Neuroimaging. Zoals je ziet zijn het
totaal verschillende soorten bedrijven en dat is ook juist onze insteek! Zo is er voor ieder wat wils en wie weet leg je een bezoek af aan je toekomstige arbeidsplaats!

Debatten
Voorgaande jaren zijn er twee debatten geweest, namelijk over overbevolking en GMO’s (genetic modified organisms). Hierbij nemen 3 à 4 sprekers om de beurt het woord en vertellen ze hun visie bij het bijbehorende onderwerp. Het grote verschil ten opzichte van de keverlezing is dus dat bij het debat voornamelijk verschillende meningen worden gegeven, waardoor je een onderwerp ook van een hele andere insteek gaat zien. Voorbeeld: een Greenpeace activist(e) houdt zeer waarschijnlijk een heel ander verhaal over dierproeven dan iemand uit de farmaceutische industrie.

Ouderdag
Sinds de Ouderdagcie in 2020 is opgegaan in de Onderwijscie organiseren we ook de jaarlijkse Ouderdag! Op de ouderdag kunnen ouders een dagje komen studeren aan de VU. Tijdens de ouderdag volgen de ouders colleges van de beste en populairste docenten van de faculteit. Na de colleges is er een uitgebreide lunch en in de middag volgen de ouders twee practica. Na een intensieve dag studeren kunnen de ouders terecht in De Tegenstelling, waar ze een heerlijk biertje kunnen drinken.

Zijn jouw ouders ook zo nieuwsgierig naar wat je allemaal uitspookt op de VU? Dan is de ouderdag een echte aanrader! Je ouders kunnen tijdens een hele leuke dag een goed beeld vormen van waar jij je mee bezig houdt gedurende je studie en zelf een dag in jouw schoenen staan.

Nieuwe activiteiten
Natuurlijk willen we ook nieuwe activiteiten aanbieden aan de (potentiële) Gyrinusleden. Enkele nieuwe activiteiten zijn de studentlezingen (waarbij middelbare scholieren worden voorgelicht over studeren), workshops (waarbij Gyrinusleden inzicht krijgen in wat voor mogelijkheden er na hun studie zijn) en speeddaten tussen bachelor- en masterstudenten te horen krijgen wat bepaalde masteropleidingen vragen en waar je op moet letten bij het kiezen van een masteropleiding).

Bij de Onderwijscie?
Vind jij onze activiteiten erg leuk en wil jij je graag voor Gyrinus inzetten? Heb jij goede ideeën voor een nieuwe lezing of een bedrijvenbezoek? Wordt dan lid van de Onderwijscie! Tijdens de eerstejaarsweken, aan het begin van het collegejaar kun je jezelf opgeven.

Contact: ln.su1713873453niryg1713873453@eics1713873453jiwre1713873453dno1713873453

onderwijscie-foto