Privacy

Gyrinus natans

Gyrinus natans, gevestigd aan De Boelelaan 1085, Kamernummer P-020, 1081 HV te AMSTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ln.su1713871332niryg1713871332@ofni1713871332 
https://www.gyrinus.nl/
020-598 7216

Bruce Pélissier is de contactpersoon voor Gegevensbescherming van Gyrinus natans. Hij is te bereiken via ln.su1713871332niryg1713871332@sira1713871332terce1713871332s1713871332

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gyrinus natans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Opleiding
– Studentnummer
– Bijzondere gegevens zoals dieetwensen
– Foto’s

Het doel van verwerking van persoonsgegevens 

Gyrinus natans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor Algemene Ledenvergaderingen en andere informatievoorzieningen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Gyrinus natans maakt foto’s op al haar activiteiten, deze worden op onze website gepubliceerd en kunnen gebruikt worden in de Natator, in de nieuwsbrief en voor promotie van andere activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Gyrinus natans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen betreffende zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon betrokken bij is.

Het bewaren van persoonsgegevens 

Gyrinus natans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van Gyrinus natans. Lidmaatschap kan worden opgezegd middels het versturen van een brief of een e-mail naar het bestuur van Gyrinus natans. Bij opzegging vragen wij u om toestemming om uw gegevens te mogen bewaren voor eventueel contact voor reünies en dergelijke.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Gyrinus natans verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Gyrinus natans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gyrinus natans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gyrinus natans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar ln.su1713871332niryg1713871332@ofni1713871332. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Gyrinus natans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via ln.su1713871332niryg1713871332@ofni1713871332. Via dit e-mailadres zijn ook ons beveiligingsbeleid en andere protocollen op te vragen.

Gyrinus natans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons