Vakevaluaties

Zoals je wel hebt gemerkt krijg je na afloop van een vak een VUnet pop-up of je een vakevaluatie wilt invullen. Maar wat gebeurt daar nu eigenlijk mee? Wordt er wel naar je mening geluisterd? De uitslagen van de evaluaties komen bij de vakcoördinator te liggen. De coördinator is verplicht een reactie te geven op de feedback van de studenten. Ook komen deze resultaten, met de reactie van de docent, ter sprake op tijdens de vergadering van de Opleidingscommissie. In de Opleidingscommissie zitten zowel studenten als docenten, die gezamenlijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Daar wordt onder andere gekeken naar de reacties van de studenten, en wordt zo nodig de vakcoördinator aangesproken. 
Helaas vullen vaak weinig mensen de vakevaluaties in. Dus heb je een klacht of verbeterpunt van je vak? Vul de vakevaluatie in, er wordt naar je geluisterd! Je kunt ook altijd langskomen op het onderwijsspreekuur iedere woensdag van 12:45 tot 13:30 in de Gyrinus kamer (WN-P022), of mailen naar ln.su1713874531niryg1713874531@sjiw1713874531redno1713874531