Ereleden

Hier volgt een overzicht van de ereleden van Gyrinus natans. Een erelid wordt genoemd wegens een van de onderstaande redenen:

  • Bijzondere inzet voor de vereniging als geheel
  • Bijzondere inzet voor de Stelling
  • Bijzondere inzet voor het Alcoholaat
  • Bijzondere inzet voor de keuken
  • Bijzondere inzet voor de Faculteit der Bètawetenschappen
  • Bijzondere inzet voor het onderwijs en/of introductieweekend
  • Overige redenen

De volgende personen hebben de titel erelid gekregen wegens een van bovengenoemde redenen:

  1. Drs. Mark Geels
  2. Martin Stroetenga
  3. Dr. Jaap M. Schrickx
  4. Prof. Dr. Leo J. Antheunisse †
  5. Cees Lakeman
  6. Dr. Ebel Nieboer
  7. Prof. Dr. J. Joosse †
  8. Prof. Dr. Jan Lever †
  9. Dr. Jan Lammens †
  10. Prof. Dr. Linus van der Plas
  11. Dr. Abelius (Ab) Kessler †
  12. Mr. Ger van der Zee
  13. Dr. René Thijssen
  14. Bc. Coen van der Weijden
  15. Daan van Marum
  16. Frans Letanche †
  17. MSc. Jeroen de Munter
  18. Dr. Anneke Wagner
  19. Jan H. W. van IJzendoorn
  20. Rob van den Brink
  21. Dr. Herman Hillebrand
  22. Kees Verhoef
  23. Dr. Tessa Goverse
  24. Tinco Brouwer
  25. Willem Reijnders
  26. Prof. Dr. Nico van Straalen