LOBS

Het Landelijke Overleg Biologie Studenten is een groep studenten van alle Nederlandse universiteiten met Biologie opleidingen. Het doel van LOBS is het behartigen de belangen van alle biologiestudenten door op maandelijkse vergaderingen de problemen en ontwikkelingen aan de verschillenden universiteiten te bespreken. Ook is het LOBS bezig met het in kaart brengen van alle biologiegerelateerde studies in Nederland. Hierbij hoort ook Bachelor en vooral Mastervoorlichting. Een belangrijke activiteit van het LOBS is daarom ook de landelijke masterdag die een keer per jaar georganiseerd wordt.

Het LOBS wordt ondersteunt door het Nederlandse Instituut voor Biologie (NIBI).
De Commissaris Onderwijs van Gyrinus gaat ook naar deze overleggen.