BMSO

Het BioMedisch StudentenOverleg is een landelijke overleg waarin de studenten van alle opleidingen Biomedische wetenschappen vertegenwoordigd worden. Per opleiding nemen twee tot drie studenten deel aan het overleg, meestal de commissaris onderwijs van de studievereniging en de studentassessor van de opleiding. De commissaris Onderwijs van Gyrinus gaat ook naar deze overleggen. Het overleg vindt elke vier weken plaats in Utrecht.
Hier wordt de gang van zaken rondom de opleiding besproken, ook is er aandacht voor de studieverenigingen.

http://bmso.nl/