BMSO

Het BioMedisch StudentenOverleg is een landelijke overleg waarin de studenten van alle opleidingen Biomedische Wetenschappen vertegenwoordigd worden, waardoor de studentinspraak in de opleidingen gewaarborgd blijft. Per opleiding nemen twee tot drie studenten deel aan het overleg, meestal de Commissaris Onderwijs van de studievereniging en de studentassessor van de opleiding. De Commissaris Onderwijs van Gyrinus gaat ook naar deze overleggen. Het overleg vindt vier keer per jaar plaats in Utrecht.
Hier wordt de gang van zaken rondom de opleiding besproken, ook is er aandacht voor de studieverenigingen.

Klik hier voor de website van het BMSO.