Vakevaluaties

Zoals je wel hebt gemerkt krijg je altijd een VUnet pop-up of je een vakevaluatie wilt invullen. Maar wat gebeurd daar nu eigenlijk mee? Wordt er wel naar je mening geluisterd? De uitslagen van de evaluaties komen te liggen bij de vak coördinator. De coördinator is verplicht een reactie te geven op de feedback van de studenten. Ook komen deze resultaten, met de reactie van de docent, ter sprake op tijdens de Opleidingscommissie vergadering. In de Opleidingscommissie zitten zowel studenten als docenten, die gezamenlijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Daar wordt onder andere gekeken naar de reacties van de studenten, en wordt zo nodig de vak coördinator aangesproken. 
Helaas vullen vaak weinig mensen de vak evaluaties in. Dus heb je een klacht of verbeterpunt van je vak? Vul de vak evaluatie in, er wordt naar je geluisterd! Je kunt ook altijd langs komen op het onderwijs spreekuur iedere woensdag van 12:45 tot 13:30 in de Gyrinus kamer (WN-P022) of mailen naar ln.su1539951231niryg1539951231@sjiw1539951231redno1539951231