Gyrinus in Het Parool!

Lieve leden,

9 januari is door ”Het Parool” aan de actcie gevraagd of ze geïnterviewd mochten worden over hun activiteit ”Koken voor daklozen”, waar ze maandelijks met een groep leden een avondmaal koken voor mensen zonder een huis. Babette van Deursen van de actcie heeft Het Parool te woord gestaan. Het interview werd afgenomen door Anouk Kemper voor de rubriek ”Aldus” van Het Parool van 10 januari.

Leden van VU-faculteitsvereniging Gyrinus natans koken vanavond voor 45 daklozen.Volgens Babette van Deursen (21) wordt er soms geapplaudisseerd.

In jullie wervingstekst gaat het over ‘2017 beginnen met karmapunten’. Is het daarvoor, of toch voor de daklozen?

“We proberen het onder de aandacht te brengen van onze studenten. Dan helpt het om een beetje catchy zinnetjes te gebruiken. Maar wij doen het echt voor de daklozen, elke maand en in samenwerking met stichting Amsterdam Verbindt.”

Waarom doen jullie dit?

“We willen studenten iets laten doen wat maatschappelijk belang heeft. We vinden het belangrijk dat ze ook kijken naar de wereld buiten de universiteit en dan niet alleen feesten en bier drinken.”

Wat wordt er meestal gekookt?

“We gebruiken geen varkensvlees, omdat je nooit weet of sommige mensen dat misschien niet eten uit geloofsovertuiging. Het is wel een pre dat we vlees en veel groenten serveren, zodat de mensen een voedzame maaltijd krijgen waar ze hopelijk lang op door kunnen. De boodschappen doen we altijd op de Ten Katemarkt, dus het hangt er een beetje vanaf wat er die dag te krijgen is.”

Hoe is de sfeer op deze kookavonden?

“De mensen zijn altijd heel blij als er om 18 uur iets op tafel komt. Soms wordt er zelfs geapplaudisseerd, dat is een beetje ongemakkelijk. Verder is iedereen best op zichzelf, maar je merkt wel dat men onderling voor elkaar zorgt. Ze vormen een soort kleine gemeenschap. Na het eten kunnen ze trouwens ook een nachtje blijven slapen. De locatie is altijd de loods onder de parkeergarage in de Marnixstraat.”

Ook een keer koken voor dak-en thuislozen? Kijk op www.amsterdamverbindt.nl